komentarzpraktyczny.pl

Glowna

Prawo– definicja: Przedmiot regulacji a podzial prawa

Biorąc pod uwagę rozliczne czynniki można mówić przede wszystkim o podziale prawa względem przedmiotu regulacji. Na http://plisy-rolety.pl tej podstawie wydziela się gałęzie prawnicze, które działają w danym obszarze po to, aby regulować życie w różnych płaszczyznach. I tak warto wspomnieć między innymi o prawie bankowym, prawie autorskim, prawie budowlanym, prawie kanonicznym, prawie konstytucyjnym, prawie energetycznym, prawie człowieka, prawie międzynarodowym, prawie dziecka, prawie celnym, prawie podatkowym, prawie medycznym, prawie upadłościowym, prawie wyznaniowym, prawie rolnym, prawie o szkolnictwie wyższym, prawie ochrony środowiska, prawie o ruchu drogowym, prawie naukowym, prawie prasowym, prawie konfliktów zbrojnych, prawie podatkowym.

– autor artykułu